ŽENSKI AKTIVIZAM U PREVENCIJI NASILNOG EKSTREMIZMA

Projekat je podržan iz sredstava FIGAP II programa i realizuje se u ženskim organizacijama u Derventi, Liješću, Kolibama, Kotorskom, Makljenovcu, Jelahu i Tešnju.

    Sa treninga u Derventi, Makljenovcu, Kotorskom i Liješć