PREKIDAMO TIŠINU O RODNO ZASNOVANOM NASILJU

Udruženje žena Derventa realizuje projekat „Prekidamo  tišinu o rodno zasnovanom nasilju“ koji je podržan od Ekumenske inicijative žena. Cilj projekta je da aktiviramo i osnažimo članice Savjeta mjesnih zajednica kao i aktivistkinje u mjesnim zajednicama, da se uključe u prevenciju rodno zasnovanog nasilja nad ženama u svojim sredinama.

Juče je održana peta radionica za članice iz deset  MZ i aktivistkinje  Udruženja. Učesnice radionice imale su priliku da poslušaju javno  putem medija kroz koje patnje su prošle žrtve nasilja u porodici i njihova djeca. Neke žrtve su imale mogućnost da budu smještene u sigurnim kućama, gdje  su dobile svu potrebnu psihosocijalnu pomoć i podršku. Većina žrtava nasilja upoznata je o svojim pravima  i ohrabrena da prekinu tišinu o nasilju u porodici koje doživljavaju  i da nastave sa normalnijim životom dostojnim čovjeka.

Putem radioničarskog rada učesnice radionice imale su priliku da razmijene iskustva,  daju  prporuke i sugestije na različita pitanja na temu nasilja u porodici i kako svako od nas može dati svoj doprinos u rješavanju problema, da ne budemo pasivni posmatrači  koji ne reaguju, a svjesne smo  da možemo pomoći žrtvi nasilja.

Učesnice radionice će u toku ovog mjeseca realizovati ovakvu radionicu sa ženama iz svoje mjesne zajednice.