ŽENE IZLOŽILE SVOJE RADOVE NA MANIFESTACIJI „NOĆ MUZEJA“

UČESNICE U PROJEKTU „PREVENCIJA NASILJA NAD ŽENAMA PUTEM EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA“ KOJI JE PODRŽAN OD EKUMENSKE INICIJATIVE ŽENA IZLAGALE SU SVOJE RADOVE NA IZLOŽBI U OKVIRU MANIFESTACIJE „NOĆ MUZEJA“.