Održana Konferencija u projektu „Prekidamo tišinu o rodno zasnovanom nasilju“

Projekat „Prekidamo tišinu o rodno zasnovanom nasilju„ koji je podržan od EIŽ realizuje se  u dvije gradske i osam seoskih  mjesnih zajednica u  periodu od  1. aprila do 30. novembra 2017. godine. Posljednja projektna aktivnost završava kampanjom u okviru 16 dana aktivizma žena u borbi protiv nasilja nad ženama podjelom propagandnog materijala u lokalnoj zajednici. Cilj projekta  je  osnažiti žene koje imaju liderski potencijal da steknu znanja i vještine da efikasno rade u svojim sredinama na prevenciji rodno zasnovanog nasilja i mjerama zaštite, kao i  poštivanju ženskih ljudskih prava , uspostavljanju zdravog društva u kojem svaka osoba ispunjava svoje emocionalne i kreativne potencijale te uspostavlja zdrave i uspješne odnose unutar porodice i šire zajednice uz svesrdnu pomoć ženskih organizacija i institucija koje sinergijski djeluju u svrhu opšteg dobra. U okviru projekta „Prekidamo tišinu o rodno zasnovanom nasilju“  Udruženje žena Derventa je 23. novembra 2017. održalo konferenciju na kojoj su učestvovale žene liderice iz mjesnih zajednica,  predstavnice relevantnih institucija koje se bore protiv nasilja, opštinske komisije za ravnopravnost polova, predstavnice ženskih organizacija iz BiH.  Značaj  ovog susreta je isticanje zajedničkog djelovanja protiv svih oblika nasilja.

Učesnice konferencije imale su priliku da razmijene iskustva i da istaknu značaj ovakvog rada i edukacije, da  bolje upoznaju ulogu sigurne kuće kada su u pitanju žrtve nasilja i njihova djeca. Imale su primjedbe na dosljednom provođenju Zakona o nasilju u porodici, posebno kada je u pitanju mjera zaštite odstranjivanje nasilnika iz kuće. Sve učesnice su se složile da samo ekonomski jaka žena može da se bori za svoja prava. Jedan od zaključaka je  da se osnuju i zadruge za ekonomsko osnaživanje žena u borbi protiv nasilja kao i doškolovanje i prekvalifikacija žena za uspješnije nalaženja zaposlenja. Učesnice su predložile da se ovakva edukacija realizuje u svim mjesnim zajednicama, ali i da se organizuju i druge edukacije kao npr. iz kulture, obrazovanja, sporta… S ovog skupa poslana je poruka da se i žene i muškarci udruže u borbi protiv svih oblika nasilja.