Udruženje žena učestvuje na  manifestaciji „Dani jeseni“ u Derventi

U okviru manifestacije „Dani jeseni“ koju organizuje KORT u periodu od 21.10. do 23.10. 2022. učešće su uzele i članice Udruženja žena koje su izložile svoje radove i proizvode. Većina radova  izrađena je na radionicama u projektu „Prevencija nasilja putem ekonomskog osnaživanja“.