ZAVRŠENE RADIONICE U PROJEKTU „PREVENCIJA NASILJA NAD ŽENAMA PUTEM EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA“

RADIONICE DEKUPAŽA, SLIKANJA I IZRADE PREDMETA OD RECIKLIRANOG MATERIJALA