PREKINIMO TIŠINU O NASILJU NAD ŽENAMA

Udruženje žena Derventa je u okviru 16 dana aktivizma žena u borbi protiv nasilja provelo kampanju  s ciljem  senzibilizacije javnosti o značaju preventivnog djelovanja u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama. Kampanja je jedna od aktivnosti u projektu „Prekidamo tišinu o rodno zasnovanom nasilju „ koji je podržan od EIŽ. Volonterke i aktivistkinje Udruženja dijelile su  propagandni materijal u gradu i u mjesnim zajednicama u kojima je realizovan projekat.  Poruka kampanje je da nasilje nije stvar pojedinca,nego zajednički problem svih nas jer je nasilje nad ženama zločin.