Edukacija žena o digitalnoj pismenosti     

Danas ne postoji nijedna aktivnost, bilo da je u sferi rada, privatnog   ili porodičnog života, a da ne podrazumijeva upotrebu informaciono-komunikacionih   tehnologija (IKT) i to prije svega računara, mobilnih telefona i interneta. Evropska komisija je donijela Deklaraciju o evropskim digitalnim pravima i načelima u kojoj piše da su :

  „digitalna prava  ona ljudska prava i zakonska prava koja omogućavaju pojedincima da pristupe, koriste, kreiraju i objavljuju digitalne medije ili da pristu­pe i koriste računare, druge elektronske uređaje i telekomunikacione mreže.“

    Zato je važno digitalno opismenjavanje žena i djevojaka kako bi se ravnopravno uključile u savremene procese u kojima muškarci prednjače.  

     Udruženje žena  “Derventa“  realizuje projekat “Edukacija žena o radnim pravima i značaju digitalizacije“ koji je podržan iz sredstava EU na osnovu Ugovora o podgrantu s LIR Evolucijom iz Banjaluke.

  Održane su dvije radionice o digitalnoj pismenosti, a učesnice su bile veoma zaintertesovane za ovu temu. Imale su mogućnost da im voditelji neposredno pokažu prednosti i korišćenje informaciono-komunikativne tehnologije, ali i kako da se zaštite od štetnih uticaja koje ova tehnologija nosi sa sobom.

        Projektni tim je došao do zaključka da je ovakvih radionica potrebno ženama i djevojkama u cilju sticanja znanja i vještina korišćenja digitalne pismnenosti.