U DERVENTI ODRŽANA KONFERENCIJA „ŠIRENJE DOBRIH PRAKSI U ODGOVORU NA RODNO ZASNOVANO NASILJE“

23. juna UŽ „Derventa“ je realizovala konferenciju „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“ na kojoj su učestvovali predstavnici partnerske organizacije iz „Novosadske ženske inicijative“, članice multisektorskog tima za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja Grada Derventa, predstavnice UŽ „Đurđevak“ i Udruženje roditelja djece s posebnim potrebama „Sunce“, organa vlasti Grada, Udruženja žena „Derventa“. Projekat je podržan od Ekumenske inicijative žena.

Cilj konferencije je razmjena iskustava i primjera dobrih praksi, donošenje konkretnih prijedloga i zaključaka koji bi doprinijeli uspješnijem odgovoru na rodno zasnovano nasilje.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sljedećim temama :

„Uloga policije u prevenciji i sprečavanju rodno zasnovanog nasilja u lokalnoj zajednici“ -predavač: Boban Pavlović, master kriminalista, predsjednik Udruženja policajaca i građana „Bezbedna zajednica“ iz Novog Sada

⹂Uloga Centra za socijalni rad u pružanju usluga i pomoći žrtvama nasilja“ – predavačica Marija Mrđa, diplomirani socijalni pedagog

⹂Primjena novina Zakona o zaštiti od nasilja u policijskoj praksi“ – predavačica Željka Mileusnić, diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku, magistar; pomoćnik komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Republike Srpske

⹂Uloga zdravstvenog sistema u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“ – predavačica

Milana Božulić, pravnica i omladinska radnica iz Novog Sada

⹂O Novosadskoj ženskoj inicijativi“ – Edit Vereš

⹂O UŽ Derventa“- Nada Dodig

Prijedlozi i zaključci s okruglih stolova koji su održani u Novom Sadu i Derventi kao i s konferencije biće predstavljeni u publikaciji koju će izraditi partnerska organizacija iz Novog Sada.