Studijska posjeta ženama Zrenjaninskog edukativnog centra

Udruženje žena Derventa organizovalo je studijsku posjetu ZEC iz Zrenjanina s ciljem razmjene iskustava u prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Tokom trodnevne posjete  članice Udruženja žena i žene liderice i aktivistkinje iz mjesnih zajednica derventske opštine imale su priliku da se upoznaju i razgovaraju s kolegicama iz Zrenjanina o položaju žena u Srbiji i BiH , ženskim ljudskim pravima , a posebno o postupanju sa počiniocima  i žrtvama nasilja u porodici.

Žene iz Dervente prenijele su svojim kolegicama primjere dobre prakse i rezultate projekta „ Prekidamo tišinu o rodno zasnovanom nasilju“ koji je podržan od Ekumenske inicijative žena kao i ova studijska posjeta. Sastanak je bio prijateljski i konstruktivan . Na kraju  su usvojeni zaključci da se u oblasti prevencije nasilja treba više pažnje posvetiti radu sa nasilnikom , primijeniti isti psihosocijalni tretman i za nasilnike kao i za žrtve nasilja kako bi se problem nasilja sistemski riješio.

Naglašeno je da posebnu pažnju treba posvetiti osobama koje rade sa nasilnicima i žrtvama i za njih organizovati radionice na kojima  bi i one imale adekvatnu psihološku pomoć za oslobađanje od stresa u radu .

Na kraju  posjete organizacije su napravile  zajednički akcioni plan o saradnji koja bi se u budućnosti proširila i na institucije obje lokalne zajednice .