RADIONICE U PROJEKTU „NAŠA BUDUĆNOST JE ŽIVJETI ZAJEDNO“

SA RADIONICA U PROJEKTU „NAŠA BUDUĆNOST JE ŽIVJETI ZAJEDNO“ ODRŽANIH U UŽ PLANE U MAKLJENOVCU I UŽ JELAŠANKE U JELAHU