OSNAŽIVANJE ŽENA ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Udruženje žena Derventa zajedno sa partnerskom organizacijom „Pravipožar„ počelo je sa realizacijom projekta  Osnaživanje žena sa suočavanje s prošlošću” koji je  podržan od  AKTIVIZMA CIVILNOG SEKTORA ZA POMIRENJE U REGIONU BIVŠE JUGOSLAVIJE PODRŠKA REKOM-u.

Ciljne grupe su žene koje će imati priliku da se putem dijaloga i edukacije osvrnu na prošle događaje i okrenu ka budućnosti i saradnji na izgradnji kulture sjećanja i pomirenja koji se bazira na vrijednostima tolerancije i različitostima.      UŽ Derventa do sada je imalo mogućnosti da radi na realizaciji projekata koji su se odnosili na promociju ženskih ljudskih prava, kulture dijaloga i međureligijskoj saradnji u lokalnoj zajednici. Smatrale smo da treba napraviti korak više u kulturi sjećanja i izgradnji mira i pomirenja kroz suočavanje s prošlošću da bi se gradila bolja budućnost u BiH. Kako živimo u društvu koje je još uvijek podijeljeno i opterećeno posljedicama prošlosti, zajednički treba da afirmišemo vrijednosti mira kao naše civilizacijske, ali i lične odgovornosti.  Žene su uvijek bile ključna mobilizacijska snaga za prevazilaženje problema jer im je primarni cilj očuvanje porodice i  izgradnja mira u zajednici.

Jedna od aktivnosti je i dvodnevni trening za žene iz naše lokalne zajednice koje su izrazile interes da svoja iskustva prenesu ženama iz drugih lokalnih zajednica i da aktivno učestvuju u realizaciji  ostalih projektnih aktivnosti.

Cilj treninga je  da se žene osposobe uz pomoć trenera  da predstave svoja lična iskustva iz prethodnog rata kako bi kvalitetno učestvovale na sesijama kulture sjećanja i izgradnje pomirenja.