Žene liderice iz mjesnih zajednica u prevenciji rodno zasnovanog nasilja

UŽ Derventa počelo je sa realizacijom projekta „Žene liderice iz mjesnih zajednica u prevenciji RZN“ koji je podržan od Američke ambasade u BiH. Cilj projekta je da se žene osnaže za preventivno djelovanje u smanjenju nasilja u svojim mjesnim zajednicama.

Održan je prvi sastanak sa učesnicama u projektu na kome su upoznate  sa projektnim aktivnostima i zadacima koji ih čekaju u toku realizacije projekta. Sve su se izjasnile da će se aktivno uključiti u ralizaciju projektnih aktivnosti. Očekivanja učesnica su da steknu znanja o vrstama i oblicima nasilja i mjerama zaštite kako bi mogle da o tome  informišu i druge građane u svojim mjesnim zajednicama.