SA RADIONICA U PROJEKTU „ŽENE LIDERICE U MJESNIM ZAJEDNICAMA U PREVENCIJI RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

8.8.2018. ODRŽANA TREĆA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA „ŽENE LIDERICE U MJESNIM ZAJEDNICAMA U PREVENCIJI RODNO ZASNOVANOG NASILJA“