PRIČAJMO O NASILJU KAKO BISMO GA SPRIJEČILI

Jedna od aktivnosti u projektu “Prevencija i senzibilizacija javnosti o rodno zasnovanom nasilju” koji se realizuje u okviru projekta: “Razvoj programa obuke za članove opštinskih komisija/odbora za ravnopravnost polova u BiH“ (2021-2022) koje implementira Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji sa Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Vlade RS su sastanci edukovanih učesnica sa ženama i djevojkama u svojim sredinama. Obuhvaćene su i djevojke u dvije srednje škole. Cilj sastanaka je prevencija rodno zasnovanog nasilja nad ženama.