SEMINARI ZA NASTAVNIKE

111

Projekat je podržan od strane In fondacije – fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH

Seminari za nastavnike, u okviru projekta „Prevencija rodno uslovljenog nasilja nad djevojčicama“, održani su u Podnovlju i Rudanci.

11 2 7 6 5 1