PODIZANJE SVIJESTI JAVNOSTI O TRGOVINI LJUDIMA U DOBA PANDEMIJE

    Udruženje žena „Derventa“ dugi niz godina radi na prevenciji u borbi protiv trgovine ljudima (antitrafiking) jer je potrebno kontinuirano raditi na osvješćivanju građana o ovom zlu.

      Baveći se ovim problemom  neposredno kroz realizaciju projekata, učestvujući na različitim seminarima i djelujući kroz RING mrežu na nivou BiH u koju su uključene nevladine organizacije koje se bave problemima trafikinga, naše Udruženje pronalazi načine da preventivno djeluje na senzibilizaciji javnosti u cilju  suzbijanja trgovine ljudima i u vanrednim situacijama kakava je trenutno  u društvu zbog pandemije korona virusa.Potrebno je i važno o temi trgovine ljudima, seksualnog, radnog i ropskog iskorištavanja i žena i muškaraca, posebno djece, zloupotrebe informacionih tehnologija, neprestano edukovati građane, a i upoznati širu javnost, kontinuirano raditi na osvještavanju i skrenuti pažnju da se to ne dešava tamo negdje, već je i naša stvarnost.

     U okviru projekta „Podrška radu RING mreže“, koji finansijski podržava OAK Fondacija iz Švajcarske, dobile smo mogućnost da provedemo lokalnu antitrafiking kampanju i u vanrednim uslovima ne ugrožavajući sigurnost i zdravlje. Zato se ova kampanja realizuje uz korišćenje elektronskih i tradicionalnih medija koji su u periodu ograničenog kretanja sada veoma aktuelni.

         Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem jer najdrastičnije  ugrožava osnovna ljudska prava – pravo na život, na slobodu kretanja, na slobodu izbora. Razvojem interneta, posebno korišćenjem društvenih mreža, dostupno je mnoštvo informacija koje neki korisnici i nisu u stanju da selekcionišu pa mogu da upadnu u zamke različitih primamljivih ponuda, a koje iza sebe kriju opasnost da postanu žrtve  trgovine ljudima. To se posebno odnosi na različite oglase za posao koji se nude širom Evrope i svijeta, a koje u situacijama kada se zbog pandemije društvo nalazi i u ekonomskom siromaštvu mogu da budu primamljivi mnogima koji su se našli u teškoj egzistencijalnoj situaciji. Neobaviještenost, odsutnost relevantnih informacija mogu  da ih uvuku u zamke iz kojih kasnije mogu teško ili nikako da se izvuku.

     Zato što je trgovina ljudima je jedan od najvećih izvora zarade u kriminalnom miljeu širom svijeta, trgovci ljudima ne odustaju od traženja novih načina vrbovanja žrtava. Žrtve su žene, muškarci, i djeca, bez obzira na starosnu dob, porijeklo, rasu i nacionalnu pripadnost. One nisu svojom voljom pristale da budu trgovane, one su prevarene i prisiljene na iskorišćavanje u svrhu prosjačenja, radne, seksualne i svake druge eksploatacije. Žrtve su izložene raznim vrstama nasilja i traume nose cijeli život. Zbog sve izraženije globalizacije na različitim nivoima i trgovina ljudima je postala globalni problem koji predstavlja moderno ropstvo. To je najgora aktivnost kojom čovjek može da se bavi, kada čovjek čovjeka tretira kao robu, gospodari njegovim životom i smišlja najgore oblike mučenja i poniženja kojima je žrtva izložena.

       O trgovini ljudima, oblicima trgovine i žrtvama treba javno govoriti i opominjati  građane na oprez, jer žrtva može postati svako.  Ni pol, ni dob ,ni etničko ili geografsko porijeklo trgovcima nisu ograničenje da pronađu i vrbuju potencijalnu žrtvu.

        Zato nam je cilj da kada god imamo priliku govorimo o ovom problemu i pridružimo se antitrafiking kampanji u kojoj učestvuju mnoge ženske organizacije.