CILJ NAM JE DA BUDEMO VIDLJIVIJE

 U okviru projekta  „Izgradnja kapaciteta Ženske mreže BiH„ UŽ Derventa održalo je trening  „Osnaživanje ženskih organizacija na selu da budu vidljivije„ podržan od Ženske mreže BiH kome su prisustvovale predstavnice Udruženja žena „Đurđevak„ Liješće – Brod,  UŽ  „Plana „ iz Makljenovca – Doboj  i članice UŽ Derventa.

              Cilj treninga je bio prenošenje iskustava i primjera dobre prakse o načinima djelovanja u svojim lokalnim zajednicama i šire kako bi bile prepoznatljivije i vidljivije. Realizovane su teme: Uloga žene u javnom i društvenom životu; Kampanja i predstavljanje u medijima; Uloga i značaj  umrežavanja ženskih organizacija s posebnim osvrtom na Žensku mrežu BiH.

   U  razgovoru s učesnicama koje su se pozitivno izjasnile o pristupanju ženskoj mreži BiH naglašeno je da je značaj umrežavanja  važan za manje ženske organizacije, a posebno seoske, jer im to omogućava  povezivanje s drugim ženskim organizacijama, zatim mogućnost informisanja, a i da budu vidljivije. Složile su se da je važno poticanje kreativnosti i originalnosti i za predstavljanje putem medija, a i za izradu propagandnog materijala  za učešće u kampanjama s ciljem da se senzibilizuje javnost o podizanju ženskog pokreta, uloge i značaja žena u javnom i društvenom životu.

 Najinteresantniji dio treninga bio je simulacija predstavljanja u televizijskim emisijama i u elektronskim i štampanim medijima.  Dvije članice UŽ Derventa  su kao voditeljke tv emisije intervjuisale  predstavnice ostala dva udruženja.

          Iako je ovo bila samo vježba, ozbiljno su shvatile zadatak pa je bilo i treme, ali  je zadatak  odrađen veoma dobro.

   Udruženja  žena iz Liješća i Makljenovca  će u narednom periodu  uz pomoć   Udruženja  žena “Derventa„ pripremiti Izjave i  potrebne  podrške za pristupanje Ženskoj mreži  BiH.  To je naš doprinos osnaživanju ženskih organizacija iz seoskih sredina da postanu vidljivije.