PREVENCIJA RODNO ZASNOVANOG NASILJA U PARTNERSKIM VEZAMA MLADIH

111

Šestu godinu Udruženje žena, uz podršku IN FONDACIJE, radi na prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Ove školske godine realizujemo projekat u Derventi i Prnjavoru čiji je cilj da edukacijom i i interventnim djelovanjem utičemo na smanjenje rodno zasnovanog nasilja u partnerskim vezama mladih.

Održana je radionica za profesore i stručne saradnike Tehničke škole u Derventi s ciljem da se nastavno osoblje upozna s projektom, aktivnostima u projektu, donatorom i o osnovnim pojmovimao rodu i polu, rodnim ulogama, stereotipima i predrasudama, rodno zasnovanom nasilju s akcentom na nasilju u partnerskim vezama mladih.

Projektni tim će putem različitih medija i društvenih mreža informisati mlade u školama u kojima se projekat provodi s projektnom inicijativom, temom i pojmom rodno zasnovanog nasilja u partnerskim vezama mladih kao i različitim pojavnim oblicima, uzročno-posljedičnim vezama i rasprostranjenošću rodno zasnovanog nasilja među vršnjacima. Posebno će se naglasiti uloga i značaj intervencije u rješavanju problema nasilja u partnerskim vezama mladih.

dsc03028-800x450 dsc03036-800x450 dsc03038-800x450 dsc03052-800x450