Aktivizam žena u borbi protiv nasilja

  

25. novembar je datum početka obilježavanja 16 dana aktivizma žena u borbi protiv nasilja. Tim povodom Udruženje žena Derventa je organizovalo okrugli sto  na kome je prisustvovalo 20 učesnica.Teme o kojima se razgovaralo su femicid i prevencija nasilja na društvenim mrežama.

      Pod femicidom se podrazumijeva zločin nad osobama ženskog pola  motivisan polom žrtve kao namjerno ubijanje žena i djevojaka zato što su žene. Najrašireniji oblik femicida u svijetu je onaj koji je počinio suprug ili partner žene. Smrtni ishod  nasilja nad ženama je u porastu, dešava se  i u našem okruženju  i zaslužuje pažnju da se o tome priča i upozorava. Zato je važno javnost informisati o problemu kako bi se u prevenciju nasilja nad ženama uključilo cjelokupno društvo.

      U našoj lokalnoj zajednici evidentirana su do sada 22 slučaja porodičnog nasilja  što je skoro duplo više u odnosu na cijelu 2021. godinu. Učesnice okruglog stola su predložile da porodično savjetovalište u Derventi  koje radi u sklopu Centra za socijalni rad  bude više promovisano u javnosti. Za sada savjetovalište funkcioniše na dobrovoljnoj osnovi i mali je broj onih koji su potražili stručnu pomoć i savjet. Zato bi trebalo da se pronađu načini da žrtva i nasilnik imaju obavezu da koriste usluge savjetovališta, bilo da se radi o porodici ili partnerima.

      Nasilje na društvenim mrežama je povećano i veoma opasno, a s obzirom da zakonom nisu predviđene sankcije, važno je senzibilizovati javnost  kako bi se ovoj vrsti nasilja poklonila veća pažnja i uticalo na donosioce zakona da se i ovakvo nasilje sankcioniše. 

   U eri informacione tehnologije broj korisnika interneta se povećava svakodnevno i internet je postao sastavni dio života ljudi, i mladih i odraslih bez obzira na pol, starost, stepen obrazovanja, socijalni status. On je najrasprostranjeniji oblik komunikacije, koliko je pomogao i olakšao komunikaciju među ljudima, isto tako nosi probleme, rizike i nasilje. Ova vrsta nasilja posebno je izražena među djecom i mladima. Može da ostavi dugoročne posljedice po žrtvu jer se informacije na internetu poput fotografija, video klipova šire velikom brzinom i dostupne su velikom broju ljudi.

  Jedan od zaključaka okruglog stola je da je neophodno iznaći modele edukacije i prevencije o nasilju na društvenim mrežama i posljedicama, a koje bi se provodile među djecom i odraslima. Često osoba postane žrtva iz neznanja i neobaviještenosti o posljedicama koje mogu da nastanu najbezazlenijim objavama fotografija, ličnih podataka i slično  koji mogu da budu zloupotrijebljeni.

       U akciju prevencije bilo bi poželjno da se uključe i mediji putem kojih bi  stručnjaci iz ovih oblasti mogli da pruže korisne savjete djeci, a posebno njihovim roditeljima.

     Akcije permanentnog preventivnog djelovanja raznovrsnim sredstvima treba da utiču na svijest pojedinca da je važno da se nasilje nad ženama i djevojkama dovede na nultu toleranciju. Od nasilja strada nečija supruga ili partnerka, a to može da bude vaša kćerka, sestra, majka, zato je važno neprestano ukazivati na posljedice nasilja

    Pored ove aktivnosti Udruženje je počelo i kampanju  propagandnog materijala  STOP NASILJU uz podršku Ženske mreže BiH i Grada Derventa.

#16danaaktivizma #ženskamrezabih #STOPnasilju #STOPfemicidu #solidarnost #aktivizam