PREVENCIJA SEKSUALNOG I RODNOG NASILJA

Projekat se provodi među mladima i ženama u lokalnoj zajednici, a cilj je prevencija i borba protiv nasilja nad ženama i djevojkama kao i jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora kroz zajedničku borbu protiv nasilja. Projekat je povezan s Lokalnim akcionim planom za prevenciju i suzbijanje nasilja u lokalnoj zajednici po kome je zadatak Udruženja žena prevencija nasilja među građanima.