LOKALNI AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE NASILJA ZA 2020.

            Udruženje žena Derventa, komisija za ravnopravnost polova, članovi MT za prevenciju i suzbijanje  nasilja u porodici i učesnice u projektu „Ženski aktivizam u borbi protiv nasilja„  podržan od Ambasade Kanade održali su četiri radna sastanka  za izradu Lokalnog akcionog plana za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici za 2020. godinu. Učesnici kao i institucije i oragnizacije koje predstavljaju dali su svoj doprinos za izradu LAP-a koji će biti osnova za djelovanje na prevenciji,  suzbijanju i pomoći žrtvama nasilja u lokalnoj zajednici.

           Predviđene aktivnosti u LAP- u za 2019. godinu su u potpunosti realizovane, u nekim oblastima bilo je i više aktivnosti nego što je planom predviđeno. Važno je napomenuti da je multisektorka saradnja bila veoma dobra  i da su se svi potpisnici tima aktivno  uključili i dali  doprinos u borbi protiv svih oblika nasilja u lokalnoj zajednici.

                     Zaključak je da se u narednom periodu treba još više angažovati na preventivnom djelovanju i informisanju  u cilju smanjenja nasilja.