ČLANICE UDRUŽENJA NA MANIFESTACIJI „DANI JESENI“ KOJU ORGANIZUJE HIPER KORT U DERVENTI