ČLANICE UDRUŽENJA NA MANIFESTACIJI “DANI JESENI” KOJU ORGANIZUJE HIPER KORT U DERVENTI