Širenje dobrih praksi u odgovoru na nasilje

24.maja 2023. UŽ Dervrenta je održalo okrugli sto u projektu „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje„ kome su prisustvovale predstavnice institucija i organizacija koje čine multisektorski tim za sprečavanje i suzbijanje RZN i drugih oblika nasilja. Ovaj projekat jer podržan od Ekumenske inicijative žena. Ovakvi sastanci imaju za cilj da se, koristeći iskustva i dobre prakse, traže metode i načini koji će uticati na smanjenje svih oblika nasilja. Akcenat je stavljen na ulogu vladinog i nevladinog sektora u prevenciji i zaštiti žrtava RZN i drugih oblika nasilja u cilju jačanja multisektorske saradnje.

Konstatovano je da je svako nasilje teško i zaslužuje društvenu pažnju, bilo da je rodno zasnovano, vršnjačko, mobing i td. ali se najviše razgovaralo o vršnjačkom nasilju. Učesnice su se složile da je uloga roditelja u vaspitanju djece najveća, a time i najodgovornija, djeca modele ponašanja usvajaju u porodici. Roditelji su uzor svojoj djeci i oni zauzimaju prvo mjesto u njihovom vaspitanju – mišljenja su učesnice okruglog stola. Međutim, često roditelji iz objektivnih i subjektivnih razloga svojim postupcima ne doprinose rješavanju problema koji se javi zbog ponašanja djeteta u vrtiću, školi, društvu. Dobra saradnja roditelja i vaspitača najčešće dovodi do uspješnog rješavanja problema. Nakon diskusija i prjedloga doneseni su zaključci kojima bi se pomoglo uspješnijem odgovoru na suzbijanju nasilja.

Jedan od zaključaka je da se na odjeljenskim i opštim roditeljskim sastancima realizuju stručna predavanja za roditelje. Predstavnica Centra za socijalni rad je konstatovala da su zaposleni u Centru za mentalno zdravlje preopterećeni zbog nedovoljnog broja zaposlenih. Predloženo je da se nađu resursi za zapošljavanje kliničkog psihologa koji bi radio samo s djecom jer se osjeća potreba za tim.