ZAGOVARAČKE AKTIVNOSTI ZA POBOLJŠANJE POMOĆI ŽRTVAMA RODNO ZASNOVANOG NASILJA

     

U okviru projekta „Jačanje institucija na lokalnom nivou za kvalitetniju podršku i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja“ podržanog od fondacije TRAG iz Beograda  i finansiranog  od OAK Fondacije iz Švajcarske održan je 18.10.2022. godine drugi sastanak Multisektorskog tima.

    S obzirom da se na ovaj datum obilježava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, jednog od najtežeg oblika kršenja ljudskih prava, koordinatorica projekta Jovanka Popović se u uvodnoj riječi osvrnula i na ovaj oblik nasilja.

    Na sastanku su učesnice iznijele prijedloge institucija i organizacija za zagovaračke aktivnosti za poboljšanje pružanja pomoći i usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Razgovaralo se i o preprekama i mogućnostima što efikasnijeg odgovora na suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

     Na osnovu prijedloga projektni tim će za sljedeći sastanak pripremiti informaciju s preporukama i smjernicama za poboljšanje servisa podrške i pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja na osnovu koje će se izraditi Sporazum o saradnji i primjeni preporuka i smjernica.

                      Ove zagovaračke aktivnosti imaju za cilj da uz podršku vlasti u lokalnoj zajednici ojačamo institucionalne i socijalne mehanizme za kvalitetniju podršku i pomoć žrtvama nasilja.