POKRETANJE RADA DNEVNOG CENTRA U ŠAMCU

Uz finansijsku podršku UNDP Udruženje realizuje projekat u Šamcu čiji je cilj pokretanje rada dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje. Aktivnosti u projektu su opremanje dnevnog centra namještajem, bijelom tehnikom, posuđem, didaktičkim i kancelarijskim materijalom i računarskom opremom, a kupljena je i oprema za Centar za socijalni rad u sklopu koga će djelovati dnevni centar. Inače, to je novosagrađeni objekat nakon poplava koje su zadesile Šamac.DSC01566 DSC01583 DSC01587 DSC01589 DSC01592 DSC01593

Za roditelje djece sa smetnjama u razvoju održane su dvije radionice koje su vodile trenerice iz Dervente osposobljene za rad s djecom sa smetnjama u razvoju i sa iskustvom u radu u dnevnom centru. Pozitivna iskustva prenijele su roditeljima i edukovale ih da mogu aktivno da se uključe zajedno sa stručnim licima u rad dnevnog centra u Šamcu.
Ovaj projekat se realizuje od 15.septembra do 14. novembra 2015.DSC01659 DSC01662 DSC01665 DSC01671 DSC01676