Prevencija u borbi protiv trgovine ljudima

Bosnian_Latinic_Horizontal_RGB 1

„Prevencija u borbi protiv trgovine ljudima“ naziv je projekta koje provodi Udruženje žena Derventa, a finansiran je od strane USAID u okviru Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG). Glavni cilj projekta je naučiti mlade kako da prepoznaju fenomen trgovine ljudima, kako da zaštite sebe i bližnje i kome da se obrate za pomoć.  Projektne aktivnosti provodiće se  putem edukacije učenika devetih razreda u opštinama: Derventa, Brod, Prnjavor i Doboj.

Projektom je obuhvaćena i edukacija članova Savjeta učenika srednjih škola u Derventi o problemu trgovine ljudima, koji će nakon edukacije formirati Facebook grupu pod nazivom „Otvori oči“.

Udruženje žena Derventa već jedanaestu godinu preventivno djeluje među mladima u borbi protiv trgovine ljudima. Smatramo da je potrebno i važno o temi trgovine ljudima, seksualnog i robnog iskorištavanja žena i muškaraca neprestano edukovati mlade ljude, a i upoznati širu javnost, kontinuirano raditi na osvještavanju i skrenuti pažnju da se to ne događa tamo negdje, već je i naša stvarnost, a u prilog tome su i pokazatelji sve većeg broja domaćih žrtava. Informisanost je najbolji vid prevencije, jer neobaviještene osobe su i najugroženije.

Vrijeme predviđeno za realizaciju projektnih aktivnosti je dvanaest mjeseci.