ZAJEDNIČKO DJELOVANJE INSTITUCIJA I CIVILNOG DRUŠTVA U PREVENCIJI RODNO ZASNOVANOG NASILJA

2. novembra 2022. godine Udruženje žena Derventa realizovalo je okrugli sto „Uloga vladinog i nevladinog sektora u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja“ u okviru projekta „Prevencija i senzibilizacija javnosti o rodno zasnovanom nasilju„ .Događaju su prisustvovale predstavnice lokalnih institucija i organizacija, nevladinog sektora, multisektorskog tima za prevenciju i pomoć žrtvama nasilja, članice Udruženja žena, predstavnice mjesnih zajednica.
Cilj ove aktivnosti je isticanje značaja zajedničkog djelovanja protiv svih oblika nasilja. Teme o kojima se diskutovalo bile su „Zajedničko djelovanje institucija i civilnog društva u prevenciji nasilja“, „Prepreke i mogućnosti što efikasnijeg odgovora na suzbijanje rodno zasnovanog nasilja“, zatim su učesnice radile u grupama na osmišljavanju kampanje za borbu protiv nasilja. Učesnice su razmijenile iskustva i primjere dobre prakse s ciljem unapređenja institucionalnog odgovora u prevenciji i zaštiti od nasilja.
UŽ godinama zajedno s lokalnim institucijama radi na prevenciji nasilja uključujući u svoje aktivnosti javnost u lokalnoj zajednici senzibilizujući je za akcije u stvaranju ambijenta za smanjenje nasilja. Učesnice su imale priliku da radeći u grupama iznesu mnoge prijedloge, a neki od njih su : prevenciju nasilja početi od najranijeg uzrasta prilagođeno dobu djeteta; uticati da se nasilje prepozna i na vrijeme prijavi, za ovakav korak potrebno je osnaživati žrtve da se ne kolebaju i ne trpe nasilje; u porastu je nasilje u adolescentim vezama pa je važno da se mladi senzibilizuju da nasilje nije ljubav čega žrtva često nije ni svjesna; manjak komunikacije među ljudima, posebno među članovima porodice, dovodi do udaljavanja i među najbližima, da ne znamo šta osjećaju, koje probleme imaju, kratke poruke na društvenimm mrežama sve češće zamjenjuju živu riječ, ljudi su socijalna bića i važno je da postoji verbalna komunikacija među njima.
Posebnu pažnju privukla je diskusija o nasilju na društvenim mrežama Učesnice su iznijele veoma korisne prijedloge kao: uskratiti maloj djeci korišćenje mobilnog telefona, ne dozvoliti djeci da imaju naloge na društvenim mrežama, ograničiti vrijeme korišćenja mobilnog telefona, kontrolisati sadržaj koji djeca objavljuju i gledaju na društvenim mrežama, izvršiti selekciju sadržaja, u školama raditi na prevenciji nasilja na društvenim mrežama.
Nedavno nasilje na društvenim mrežama koje je završilo smrću mladića bio je povod da se ovoj vrsti nasilja posveti pažnja. Ova tragedija kao posljedica digitalnog nasilja nažalost, nije jedina, neke žrtve nisu u stanju da se nose s nasiljem pa dignu ruku na sebe, mnoge žrtve ga trpe što utiče na njihovo psihofizičko stanje, a najčešće žrtve ovakvog nasilja su mladi i djeca.
Digitalno nasilje nije prepoznato kao krivično djelo i u društvu se javljaju prijedlozi da se donese zakon protiv diskriminacije, vrijeđanja i nasilja na društvenim mrežama na nivou BiH kako bi se prestupnici za ovu vrtu nasilja kažnjavali. Učesnice su jednoglasno podržale ovu inicijativu kao i da se UŽ i javno priključi pokretanju inicijative i, ako dođe do donošenja Nacrta zakona, da se uključimo u raspravu.
Predstavnice inastitucija koje su direktno uključene u pomoć žrtvi porodičnog nasilja predložile su izmjene Zakona o nasilju u porodici u RS u dijelu da nalog za udaljenje nasilnika iz kuće izdaje policajac na licu mjesta, a ne da se takva odluka donosi naknadno s obzirom da u tom naknadnom vremenskom periodu nasilnik može da ponovi djelo, utiče na žrtvu prijetnjama i slično. Takođe je predloženo da uhođenje bude prepoznato kao krivično djelo i kao takvo sankcionisano. Prijedlozi su jednoglasno podržani, a ovakve inicijative i prijedloge UŽ će u sklopu svojih aktivnosti s drugim ženskim organizacijama i mrežama iznijeti i zagovarati u cilju poboljšanja mjera prevencije i zaštite žrtava nasilja.