Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije

Udruženje  žena Derventa realizovalo je radionicu u okviru projekta „Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava – prepoznaj i zaštiti se“ koji realizuje Fondacija Lara uz podršku Evropske Unije i Vijeća Evrope kroz zajednički program Horizontal Facility za Zapadni balkan i Tursku 2019-2022 i projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima“.

Radionica je realizovana za predstavnike institucija i organizacija derventske opštine: Centra za socijalni rad, srednjih  i  osnovnih  škola, Centra za mentalno zdravlje, sindikata, nevladinih organizacija, JU Zavoda za zapošljavanje  Derventa.

Na radionici su obrađene teme: Prevencija u borbi protiv trgovine ljudima u BiH i Kako se možemo zaštiti u borbi protiv trgovine ljudima  kao i  interaktivna radionica „Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije“.

  Lana Jajčević, članica Fondacije „Udružene žene“ iz Banjaluke,  prezentovala je publikaciju  o prevenciji trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije koja je nastala kao razultat istraživanja  položaja radnika u preduzećima.

Na radionici su usvojeni zaključci da je potrebna edukacija profesionalaca  u institucijama, učenika srednjih škola  i sindikata  kako bi mogli  preventivno djelovati u cilju suzbijanja radne eksploatacije.