Studijska posjeta ženama Ženskog centra Užice , Zlakusi i Sirogojnu

Udruženje žena Derventa organizovalo je studijsku posjetu Ženskom centru Užice, Zlakusi i Sirogojnu s ciljem razmjene iskustava u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i ekonomskog osnaživanja žena. Studijsku posjetu podržala je Ekumenska inicijativa žena iz Omiša. Tokom trodnevne posjete članice Udruženja žena i žene liderice i aktivistkinje iz mjesnih zajednica derventske opštine imale su priliku da se upoznaju i razgovaraju s kolegicama iz Užica i Užičkog okruga  o položaju žena u Srbiji i BiH, ženskim ljudskim pravima, a posebno o postupanju sa počiniocima  i žrtvama nasilja u porodici.

Žene iz Dervente prenijele su svojim kolegicama primjere dobre prakse i rezultate projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH”  koji je podržan od Ambasade Kraljevine Holandije. Obje organizacije su se složile da osnaživanjem institucija kroz multisektorski rad zajednički i osnaženi mogu rješavati problem nasilja. Sastanak je bio prijateljski i konstruktivan.

Ženski centar Užice je Udruženje građana osnovano 1988. godine s ciljem da se u lokalnoj zajednici podigne svijest o položaju žena i da se one same aktiviraju u ostvarivanju sopstvenih prava i u ekonomskom osnaživanju. Proizvode promo torbice od recikliranog materijala, suvenire, kecelje i nude usluge šivanja, a zaradu od prodaje koriste za plate zaposlenih, nabavku repromaterijala za proizvodnju i investiraju u razvoj Udruženja.

Zajedno sa ženama iz Ženskog centra realizovale smo radionicu „ Ekonomskim osnaživanjem žena do smanjenja nasilja„ na kojoj su  usvojeni zaključci da se u oblasti prevencije nasilja treba više pažnje posvetiti radu sa nasilnikom, primijeniti isti psihosocijalni tretman i za nasilnike kao i za žrtve nasilja kako bi se problem nasilja sistemski riješio.

Naglašeno je da posebnu pažnju treba posvetiti osobama koje rade sa nasilnicima i žrtvama i za njih organizovati radionice na kojima  bi i one imale adekvatnu psihološku pomoć za oslobađanje od stresa u radu .Istakle su da je veoma značajna saradnja u razmjeni iskustava, primjeri dobre prakse kao i zajednički projekti na prevenciji isprečavanju svih oblika nasilja u porodici i u partnerskim vezama.

Na kraju  posjete organizacije su napravile  zajednički akcioni plan o saradnji koja bi se u budućnosti proširila i na institucije obje lokalne zajednice .

Drugi dan posjete obišle smo žene iz Zlakuse i upoznale se s njihovim radom. One se veoma uspješno bave grnčarijom što im omogućava da se ekonomski osnaže. Trećeg dana studijske posjete  posjetile smo žene iz Sirogojna koje su poznate u regiji, a i šire kao pletilje čiji se proizvodi izvoze u cijeli svijet.

Za učesnice studijske posjete ova iskustva su veoma dragocjena kao i kontakti za budući rad Udruženja žena „Derventa“.