O  prevenciji nasilja s mladima

U okviru 16 dana aktivizma žena u borbi protiv nasilja  održana je radionica  u Stručnoj i tehničkoj školi  kojoj je  prisustvovalo 25 učenika i učenica. Cilj radionice je osnaživanje mladih za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, nenasilnim obrascima ponašanja i  nulta toleranciji na nasilje. Posebna pažnja posvećena je nasilju na društvenim mrežama i mjerama zaštite. Ova vrsta nasilja je u porastu među mladima i zaključeno je da je prevencija  važna kako bi se mladi upoznali s posljedicama, a i mjerama zaštite. Zaključeno je da će o ovoj temi upoznarti i ostale učenike prilozima u školskom listu STRŠKO.

            Kampanja Stop nasilju vršena je u toku obilježavanja 16 dana aktivizma žena, a aktivnosti su podržane od Ženske mreže BiH i Grada Derventa.

#16danaaktivizma #ženskamrezabih #STOPnasilju #STOPfemicidu #solidarnost #aktivizam