Ekonomski osnažena žena ima sigurniju budućnost

Ekumenska inicijativa žena već 15 godina podržava  Udruženje žena Derventa u realizaciji projekata koji za cilj imaju prevenciju nasilja nad ženama i djevojkama i njihovo ekonomsko osnaživanje.

      U  projektu čiju smo realizaciju počele u februaru ove godine planirane su edukacije o nenasilnom rješavanju konflikata, samopouzdanju i samopoštavanju, stvaranju slike o sebi, pisanju biografije, pripreme za intervju , predstavljanje na društvenim mrežama kao i praktične radionice za obuku pravljenja proizvoda od tijesta, učešće na sajmovima i izložbama.

        Ovaj donator je našu organizaciju do sada podržao u relizaciji radionica veza, pletenja, oslikavanja, dekupaža, šivanja, skupljanja, sušenja i pakovanja bilja i šumskih plodova. Žene su imale  mogućnost da posjete ženske organizacije u Zrenjaninu, Novom Sadu, Užicu, Sirogojnu, Petrovu, Trebinju kao i da mi primimo u posjetu  neke od ovih organizacija.

         Predstavnice EIŽ – a su nas posjetile u oktobru prošle godine što je njihova druga posjeta našoj organizaciji. Nadamo se i ubuduće njihovoj podršci kako bismo, realizujući naše projekte, realizovale i zacrtane ciljeve  u Lokalnom akcionom planu za prevenciju i suzbijanje nasilja u našoj lokalnoj zajednici.