RADIONICE

111

Projekat je podržan od strane In fondacije – fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH

Sa radionica u projektu „Prevencija rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama“ održanih u OŠ „Đura Jakšić“ u Podnovlju.

DSC01803-1 (800x450) - kopija DSC01806 (800x450) - kopija DSC01837 (800x450) - kopija DSC01849 (800x450) - kopija DSC01850 (800x450) - kopija DSC01885 (800x450) - kopija