16 DANA AKTIVIZMA ŽENA U BORBI PROTIV NASILJA

U okviru međunarodne kampanje 16 dana aktivizma žena u borbi protiv nasilja Udruženje žena Derventa počela je s aktivnostima čiji je cilj prevencija i senzibilizacija javnosti o nasilju nad ženama i djevojkama kao teškom obliku kršenja ljudskih prava.

Kampanja, koju je podržala Američka ambasada u BiH i Grad Derventa, počela je podjelom letaka među građanima s porukom

“Imam pravo na život bez nasilja”

“STOP nasilju nad ženama jer smo vaše kćerke, sestre, majke, bake”