OKRUGLI STO  O UNAPREĐENJU RADNIH PRAVA U SVJETLU DIGITALIZACIJE

Jedna od aktivnosti u projektu „Edukacija žena o radnim pravima i značaju digitalizacije“ koji  je podržan od strane Evropske unije u BiH u okviru projekta „EU Podrška Unapređenju Radnih i Ljudskih Prava kroz Digitalizaciju“ je provođenje ankete među zaposlenim ženama i djevojkama u javnim ustanovama, institucijama i firmama.

     Kako bismo prikupile stavove, mišljenja i podatke o poznavanju  radnih prava opredijelile smo se za metodu anketiranja putem anketnog upitnika sastavljenog od 14 pitanja unaprijed pripremljenih za ispitivanje. Cilj nam je bio da dobijemo sliku koliko naše sugrađanke poznaju ovu oblast. Izradu anketnih pitanja i samog dizajna ankete uradile su članice projektnog tima, a volonterke su provele anketiranje u lokalnoj zajednici na uzorku od 100 ispitanica.

       Analiza ankete prezentovana je na okruglom stolu koji je održan 12.4.2024. godine kome su prisustvovali predstavnici javnih ustnova, institucija i firmi.

    Anketa je projektnom timu pružila  podatke o poznavanju osnovnih pojmova i stavova o pravima  iz radnog odnosa koje  anketirane žene i djevojke posjeduju. Zaključak  je da je potrebna češća edukacija zaposlenih o pravima iz radnog odnosa kao i o digitalnim alatima čije bi poznavanje omogućilo pronalaženje potrebnih informacija o zaštiti prava radnika. Takođe je izneseno mišljenje da treba mnogo više pažnje posvetiti edukaciji  o radnim pravima u kontekstu digitalne pismenosti nezaposlenih djevojaka i mladića. Diskutovalo se o ulozi sindikata i rečeno je da za razliku od  javnih ustanova u realnom sektoru uglavnom i ne postoje ili su zanemarljivi, a da upravo ovi radnici  trpe kršenje radnih prava. Predloženo je da bi prilikom  zapošljavanjan svaki radnik trebalo da se upozna sa Zakonom o radu.