ULIČNA AKCIJA „IZMEĐU DOBROG POSLA I MODERNOG ROPSTVA-KAKO SE DEŠAVA I ŠTA MOŽETE DA URADITE?“

Kampanja koja se provodi u toku septembra je dio projekta „Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava – PREPOZNAJ I ZAŠTITI SE“ koji podržavaju Evropska unija i Vijeće Evrope kroz zajednički program Horizontal Facility  Za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022 i projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“.

U Derventi je ulična akcija  organizovana danas 16. septembra  u okviru istoimene kampanje koju realizuje Fondacija Lara u saradnji s članicama Mreže RING. Ulična akcija je provedena na ulicama Derevente među građanima i učenicima srednjih škola. Akciju su provele volonterke Udruženja žena Derventa dijeleći prigodan propagandni materijal.

 Projekat „Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava – PREPOZNAJ I ZAŠTITI SE“ je podržan u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“. Stavovi izraženi u ovom tekstu ne izražavaju zvanične stavove Evropske unije i Vijeća Evrope.