“Nauči da se zaštitiš“

logo-1

Već jedanaestu  godinu Udruženje  žena „Derventa“ radi na prevenciji trgovine ljudima među mladima i djecom u lokalnoj zajednici i regiji.

Ove godine  realizuju projekat „Nauči da se zaštitiš“ koji je podržan od Švajcarske ambasade u BiH.

Projektne aktivnosti se provode u opštini Derventa među učenicima osmih razreda.

Cilj projekta je prevencija trgovine ljudima putem informisanja i edukacije učenika o ovom problemu i načinima zaštite.

UŽ Derventa je članica Mreže RING od samog osnivanja mreže. Mreža Ring je bosansko-hercegovačka inicijativa organizacija civilnog društva koja sarađuje s domaćim vlastima, međunarodnim organizacijama i mrežama u regionu na prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima i efikasne zaštite prava žrtava. U strateškom planu Mreže RING od 2016. do 2020. godine Udruženje žena „Derventa“  isključivo će se baviti preventivnim djelovanjem u suzbijanju trgovine ljudima među ranjivom populacijom .