SOLIDARNI ODGOVOR NA COVID-19

Trag fondacija iz Beograda je u okviru programa UdruŽene – solidarni odgovor na Covid -19 koji finansira OAK fondacija iz Švajcarske  podržala  Udruženje žena Derventa, kao i mnoge druge ženske organizacije, u provođenju  akcija u svojim loklanim zajednicama. Naša organizacija za kratko vrijeme provodi drugu  akciju slične namjene zahvaljujući solidarnosti i donatorima koji su prepoznali važnost ženskih organizacija u ublažavanju posljedica pandemije među onima kojima je u ovom trenutku pomoć najpotrebnija.

         Volonterke Udruženja pripremile su humanitarne pakete hrane i higijenskih sredstava za žene za koje smatramo da će im pomoć  dobro doći. Osim toga, pripremile smo i letak kojim želimo da ih informišemo o brojevima telefona najznačajnijih institucija i organizacija u lokalnoj zajednici kojima mogu da se obrate u slučaju potrebe. Akcija traje do kraja mjeseca juna.