ZAVRŠENA REALIZACIJA PROJEKTA „POVEĆANJE AKTIVIZMA ŽENA U MJESNIM ZAJEDNICAMA„

Udruženje žena Derventa realizovalo je projekat „Povećanje aktivizma žena u mjesnim zajednicama„ koji je podržan od Švedske ambasade u BiH u partnerstvu s Centrom za promociju civilnog društva.
Projektne aktivnosti su realizovane u šest mjesnih zajednica, tri seoske i tri gradske. U proteklih pet mjeseci žene su imale priliku da se informišu o Upustvu o izbornim procedurama za izbor članova Savjeta mjesne zajednice. Dobro osmišljeni treninzi pokazali su da su vježbe pomogle učesnicama u savladavanju tehnika zagovaranja, lobiranja i predstavljanja kao i mobilizaciji žena da izađu na izbore i glasaju za žene. Važno je napomenuti da su učesnice treninga aktivno učestvovale u svim vježbama. Atmosfera je bila prijatna, srdačna i topla. Žene su izrazile spremnost da sve ono što su naučile na treningu kao primjer dobre prakse primijene na sljedećim izborima.
Na tematskom sastanku učestvovali su predstavnici vlasti, političkih partija, članice opštinske komisije za ravnopravnost polova, žene iz mjesnih zajednica kao i sredstva javnog informisanja. U diskusiji je istaknuto da će izmjene Zakona o obaveznom kandidovanju 40 % žena na listama za članove Savjeta mjesnih zajednica omogućiti da se poveća broj žena u Savjetima pod uslovom da se žene animiraju, angažuju, da predlažu žene kao i da glasaju za njih.
Kampanjom propagandnog materijala građani su informisani o novim procedurama za kandidovanje članova Savjeta mjesne zajednice kao i o ravnopravnosti polova.
Projektni tim UŽ Derventa pratiće efekte provedenih aktivnosti na izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica.