2.OKTOBAR – MEĐUNARODNI DAN NENASILJA

IMAM STO POSTO PRAVO NA NENASILJE!

HOĆU DA ZNAŠ DA JE NASILJE NAD ŽENAMA ZLOČIN

NASILJE NIJE STVAR POJEDINCA, NEGO ZAJEDNIČKI PROBLEM SVIH NAS

 #imampravo #stopnasiljunadzenama #nasiljenadzenama #podrskasigurnojmrezi #sigurnamreza #oakfondacija #tragfondacija #UZDerventa