Nema tolerancije na nasilje nad ženama

Članice Udruženja žena Derventa prisustvovale su treningu „Zajedničke mini kampanje o nultoj stopi tolerancije na nasilje nad ženama“ koji je organizovala Sigurna Mreža BiH. Prisutne učesnice formulisale su zajedničko saopštenje za medije:

S a o p š t e nj e

Članice Sigurne mreže dogovorile početak kampanje s ciljem sprečavanja nasilja nad ženama.

U Sarajevu je danas održan sastanak članica Sigurne mreže iz osam gradova u BiH tokom kojeg je dogovorena provedba zajedničke kampanje „IMAM PRAVO! Na život bez straha! Na život bez nasilja! Na sigurnost!“. 

Cilj kampanje je podizanje javne svijesti o prevenciji i nultoj stopi tolerancije na nasilje nad ženama. Jedan od rezultata sastanka je definisanje ciljeva i aktivnosti kampanje koja će početi sa provedbom 02.10.2023. godine, kada se obilježava Međunarodni dan nenasilja.

Sigurnu mrežu čini 21 nevladina organizacija iz cijele BiH, posvećene borbi protiv nasilja na osnovu spola, a kojom koordinira organizator današnjeg sastanka, Fondacija lokalne demokratije BiH (FLD).

#SigurnaMreža #NasiljeNadŽenama #Imampravo