POTPISIVANJE SPORAZUMA

U okviru projekta „JAČANJE INSTITUCIONALNOG I SOCIJALNOG ODGOVORA NA RODNO USLOVLJENO NASILJE U BIH“ u kome je Udruženje žena „Derventa“ partner IN Fondaciji, potpisan je u Derventi 10.05. i u Brodu 11.05. i

SPORAZUM

 o saradnji i zajedničkom djelovanju nadležnih ustanova, organa i organizacija uključenih u efikasno ostvarivanje i sprovođenje zaštite žrtava nasilja u porodici i u partnerskim оdnosima.