EKONOMSKIM OSNAŽIVANJEM POMOZIMO SEBI

Udruženje od svog osnivanja radi na prevenciji nasilja nad ženama i djevojkama tražeći načine da se taj proces odvija kontinuirano koliko je to u našoj moći. Dosadašnja istraživanja i iskustvo u praksi pokazuju da treba imati na umu da je ekonomska zavisnost žrtve porodičnog nasilja od partnera jedan od glavnih uzroka zbog kojeg žene ne mogu izaći iz kruga porodičnog nasilja. Ekonomsko osnaživanje je veoma važan faktor za jačanje samopouzdanja i finansijskog osamostaljivanja kao vid prevencije, a i zaštite od nasilja.

Studijske posjete ženskim organizacijama u Zrenjaninu, Užicama,Trebinju i Novom Sadu koje smo realizovale uz pomoć i podršku EIŽ pružile su nam priliku da se upoznamo s različitim oblicima ekonomskog osnaživanja žena kao veoma važnog i efikasnog činioca u borbi protiv nasilja.To nas je motivisalo da iskustva i stečena znanja u susretima s članicama ženskih organizacija pretvorimo u ideju za projektni prijedlog „Ekonomskim osnaživanjem pomozimo sebi“ koji je takođe podržan od EIŽ.

Aktivnosti u projektu su edukativne radionice, izrada predmeta od recikliranog materijala, skupljanje i sušenje ljekovitog bilja i plodova i učešće na izložbama i sajmovima.

Danas je održana prva edukativna radionica na kojoj su učesnice aktivno učestvovale i dale svoj doprinos u prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici, i osnaživanju žena za samopoštovanje i samopouzdanje kao i slike o sebi i dobroj komunikaciji.

U povodu 8. marta – Međunarodnog dana žena podsjetile smo se na istorijat borbe žena za ženska ljudska prava, ravnopravnost polova i bolji život žena i njihovih porodica.