PREKIDAMO TIŠINU O RODNO USLOVLJENOM NASILJU

Udruženje žena „Derventa“ realizuje projekat „Prekidamo tišinu o rodno uslovljenom nasilju“, koji je podržan od Ekumenske inicijative žena. Projekat se realizuje od 1. aprila do 30. novembra 2017. godine.

Sa radionica u projektu