Zalagačka radionica za unapređenje prava žena u lokalnim zajednicama

16.11.2021. održana je Zalagačka radionica za unapređenje prava žena u lokalnim zajednicama, koju organizuje Fondacija CURE u saradnji sa UŽ Derventa, a u sklopu projekta „Advocacy for women’s rights in Bosnia and Herzegovina“ podržanog od švedske fondacije Kvinna Till Kvinna.

Cilj „Zalagačke radionice za unapređenje prava žena u lokalnim zajednicama“ je da se podstaknu  žene u lokalnim zajednicama da se aktivnije uključe u proces donošenja politika na lokalnim nivoima, kroz propitkivanje potreba žena i djevojčica i učešće u kreiranju lokalnih zalagačkih akcionih planova. 

   Na radionici su govorile: Selma Hadžihalilović, projektna koordinatorica, Jadranka Miličević, izvršna direktorica Fondacije CURE, Nada Dodig i Gordana Pijetlović, aktivistkinje UŽ Derventa.