DIŽEM GLAS PROTIV NASILJA

UŽ Derventa je 29. novembra 2018. realizovala kampanju  „Dižem glas protiv nasilja“ u okviru projekta „Žene liderice iz mjesnih zajednica u prevenciji nasilja“ koji je podržan od Ambasade SAD u BiH. Učesnice u projektu su autobusom obilazile  mjesne zajednice  naše opštine, dijelile propagandni materijal, a građani su imali priliku da na pokretnom zidu  koji je bio instaliran na autobusu  napišu svoje mišljenje  ili poruku o  problemu   rodno zasnovanog  nasilja. Cilj kampanje je mobilizacija javnosti da dignu svoj glas o neprihvatljivosti svih oblika nasilja.