KAMPANJA U PROJEKTU „ŽENSKA LJUDSKA PRAVA – OSNAŽIVANJE ŽENA“

U  okviru 16 dana aktivizma žena protiv nasilja  volonterke Udruženja provode kampanju u lokalnoj zajednici u okviru projekta „Ženska ljudska prava – osnaživanje žena„ koji je podržan od Ekumenske inicijative žena.