JAČANJE LOKALNIH INSTITUCIJA ZA EFIKASNIJI ODGOVOR NA RODNO ZASNOVANO NASILJE

Aktivnosti u projektu „Jačanje lokalnih institucija za efikasniji odgovor na rodno zasnovano nasilje“ koji je podržan od Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.