ZAVRŠENA HUMANITARNA AKCIJA U OKVIRU PROGRAMA ”UDRUŽENE -SOLIDARNI ODGOVOR NA KOVID -19”

Udruženje žena Derventa završilo je humanitarnu akciju podjelom paketa pomoći za 30 žena i njihovih porodica. Akcija je provedena uz podršku Fondacije “Trag” iz Beograda u okviru programa “UdruŽene – solidarni odgovor na kovid -19”, a finansirala  je OAK fondacija iz Švajcarske. Volonterke Udruženja žena Derventa  podijelile su pakete za porodice slabijeg socijalnog statusa, samohrane majke, porodice sa troje i više djece,  starije i bolesne osobe iz sela i grada derventske opštine. Sadražaj paketa prilagodile smo potrebama porodica, posebno smo vodile računa da obradujemo porodice sa više djece.

Zahvaljujući solidarnosti donatora koji su prepoznali važnost ženskih organizacija u ublažavanju posljedica pandemije Udruženju žena je omogućeno da se uključi u ove aktivnosti.