O RADNIM PRAVIMA I DIGITALIZACIJI

Organizacije LIR Evolucija iz Banjaluke i Nešto Više iz Sarajeva u okviru projekta „EU Podrška Unapređenju Radnih i Ljudskih Prava kroz Digitalizaciju“, realizuju ovaj program kao podršku organizacijama civilnog društva za jačanje kapaciteta i povećanje njihovog doprinosa u oblasti ljudskih, radnih i digitalnih prava.

      Cilj projekta je jačanje svijesti, unapređenje znanja, zaštita i promocija, te edukacija ciljnih grupa o digitalnim tehnologijama za unapređenje kvaliteta života u kontekstu radnih i ljudskih prava. Projekat se realizuje u deset lokalnih zajednica u BiH, a jedna od njih je i Derventa.

         UŽ Derventa je kandidovala projekat „Edukacija žena o radnim pravima i značaju digitalizacije”  koji je odobren i realizacija aktivnosti je  započela. U aprilu će se provesti anketa među zaposlenim ženama  koja  treba da pokaže koliko znamo o radnim pravima i značaju digitalizacije u ovoj oblasti.

       Analiza dobivenih podataka biće prezentovana na okruglom stolu kao i u medijima, a ostale aktivnosti realizovaće se u skladu s planom.